Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9
Pozvánka u příležitosti oslav "dne matek"
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24
BŘEZOVSKÁ SENIORSKÁ DESÍTKA 2023
25 26
KÁCENÍ MÁJE (26.5.2023)
27 28
Den dětí Březová 2023
29
Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva města Březová 2023
30 31 1 2 3 4

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Rada města > Usnesení RM > 1. jednání Rady města Březová ze dne 9. 1.2023

1. jednání Rady města Březová ze dne 9. 1.2023Vyvěšeno: 10. 1. 2023
Sejmuto:

USNESENÍ - ZÁPIS 

z 1. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 9.1.2023 od 14.00 hodin v kanceláři tajemníka MěÚ Březová

____________________________________________________________________________________

Přítomni: p. Jaroslav Bělíček, p. Miroslav Bouda, p. Josef Brandl

Omluveni: p. Vladimír Hora, p. Květoslava Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p. Josef Brandl, p. Miroslav Bouda

2. Kontrola úkolů: Nebyly zadány.

3. Hlavní zprávy:
a) Odměny aktivním občanům, členům organizací za rok 2022
b) Dodatek č. 2 k provoznímu řádu dovozové služby pro seniory

4. Různé:
a) Finanční příspěvek – úmrtí
b) Prodloužení pronájmu nebytových prostor – ul. Komenského, čp.123
c) Prodloužení pronájmu a úprava nájemní smlouvy u nebytových prostor – Nám. Míru čp.230
d) Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor – ul. Komenského, čp.123
e) Záměr úpravy nájemní smlouvy (navýšení nájemného a prodloužení výpovědní lhůty) – Nám. Míru čp.230
f) Záměr úpravy nájemní smlouvy (snížení plochy a úprava nájemného) – Nám. Míru čp.131
g) Smlouva o dílo na zpracování pasportu místních komunikací a pasportu a projektu svislého dopravního značení pro město Březová včetně místních částí
h) Darovací smlouvy – Ples města Březová 2023
i) Seznam členů zásahové jednotky SDH na rok 2023
j) Prodloužení pronájmů pozemků
k) Prodloužení výpůjčky pozemku
l) Záměry výpůjčky pozemků
m) Smlouva o spolupráci – příspěvek na vstupné do bazénu
n) Dodatek ke stávající smlouvě o nájmu nemovitosti – Vodafone
o) Vyřazení zboží s prošlou expirací z kina
p) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
q) Smlouva o výpůjčce pozemků

5. Na vědomí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 12.12.2022
b) Zápis z jednání komise integrovaných obcí ze dne 7.12.2022
c) Zápis z komise výstavby ze dne 12.12.2022
d) Zápis z kontrolního výboru ze dne 4.1.2023
e) Kolektivní smlouva MěÚ Březová ze dne 2.1.2023
f) Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za měsíce 11/2022 a 12/2022
g) Informace z jednání s MP Sokolov a PČR Sokolov ze dne 4.1.2023

hlasováno: 3 pro      program byl schválen

RM přijala tato usnesení:
3a) Odměny aktivním občanům a členům spol. organizací za rok 2022
Usnesení č. 2/23
V souladu s usn. ZM č. 87/22 ze dne 19.12.2022 RM schvaluje finanční odměny aktivním občanům a členům společenských organizací za rok 2022 dle předloženého návrhu.

hlasováno: 3 pro   usnesení bylo schváleno

3b) Dodatek č. 2 k provoznímu řádu dovozové služby pro seniory
Usnesení č. 3/23
RM schvaluje Dodatek č. 2 k Provoznímu řádu dovozové služby pro seniory – alternativní doprava ze dne 12.11.2018, a to s účinností od 1.2.2023.

RM pověřuje starostu města k podpisu příslušného dodatku.

hlasováno: 3 pro   usnesení bylo schváleno

4a) Finanční příspěvek - úmrtí
Usnesení č. 4/23
RM schvaluje p. P. M. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky a to ve výši 2.000,- Kč (z rozpočtu města).

hlasováno: 3 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 5/23
RM schvaluje p. I. O. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky a to ve výši 2.000,- Kč (z rozpočtu města).

hlasováno: 3 pro   usnesení bylo schváleno

4b) Prodloužení pronájmu nebytových prostor – ul. Komenského, čp.123
Usnesení č. 6/23
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.123, na parcele KN 66 LV 1 ul. Komenského na Březové o výměře 18 m2, a to na dobu 6-ti měsíců tj. od 1.2.2023 do 31.7.2023 p. M. H.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušené smlouvy.

hlasováno: 3 pro   usnesení bylo schváleno

4c) Prodloužení pronájmu a úprava nájemní smlouvy u nebytových prostor – Nám. Míru čp.230
Usnesení č. 7/23
RM schvaluje prodloužení pronájmu a navýšení nájemného od února 2023 v nebytových prostorách (půda) v čp.230, nám. Míru na Březové na parcele KN 2 LV 1 nám. Míru na Březové o výměře 14 m2  firmě Cetin a.s., Českomoravská 2510/19, Praha.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku ke smlouvě.

hlasováno: 3 pro   usnesení bylo schváleno

4d) Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor – ul. Komenského, čp.123
Usnesení č. 8/23
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.123, na parcele KN 66 LV 1 ul. Komenského na Březové o výměře 31,20 m2.

hlasováno: 3 pro   usnesení bylo schváleno

4e) Záměr úpravy nájemní smlouvy (navýšení nájemného a prodloužení výpovědní lhůty) – Nám. Míru čp.230
Usnesení č. 9/23
RM schvaluje záměr úpravy nájemní smlouvy - navýšení nájemného od února 2023 v nebytových prostorách (tel. ústředna) v čp. 230, nám. Míru na Březové na parcele KN 2 LV 1 nám. Míru na Březové o výměře 29,40 m2 a změnu (prodloužení výpovědní lhůty) firmě Cetin a.s., Českomoravská 2510/19, Praha.

hlasováno: 3 pro   usnesení bylo schváleno

4f) Záměr úpravy nájemní smlouvy (snížení plochy a úprava nájemného) – Nám. Míru čp.131
Usnesení č. 10/23
RM schvaluje záměr úpravy nájemní smlouvy (snížení plochy a úprava nájemného) u nebytových prostor v čp. 131, na parcele KN 78 LV 1725 nám. Míru na Březové s nájemcem p. L. K.

hlasováno: 3 pro   usnesení bylo schváleno
 

4g) Smlouva o dílo na zpracování pasportu místních komunikací a pasportu a projektu svislého dopravního značení pro město Březová včetně místních částí
Usnesení č. 11/23
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování pasportu místních komunikací a pasportu a projektu svislého dopravního značení pro město Březová včetně místních částí s firmou PasProrea PD, s.r.o., Holkov 32, 382 32 Velešín, IČO: 06988563. Pasporty budou vyhotoveny v průběhu roku 2023.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 3 pro   usnesení bylo schváleno

4h) Darovací smlouvy
Usnesení č. 12/23
RM schvaluje darovací smlouvy na „Ples města 2023“:

Česká spořitelna, a. s.                          3.000,--Kč

Stavby Trubač, s. r. o.                         3.000,--Kč

D-Style, s. r. o.                               5.000,--Kč

Resur, s. r. o.                                10.000,--Kč

ABRI, s. r. o.                                  3.000,--Kč

Ing. Arch. Václav Zuna                         10.000,--Kč

hlasováno: 3 pro   usnesení bylo schváleno

4i) Seznam členů zásahové jednotky SDH na rok 2023
Usnesení č. 13/23
RM schvaluje seznam členů zásahové jednotky SDH Březová na rok 2023 dle předloženého návrhu.

hlasováno: 3 pro   usnesení bylo schváleno

4j) Prodloužení pronájmů pozemků
Usnesení č. 14/23
RM schvaluje pronájem – prodloužení nájemních smluv na pozemky na dobu určitou do 30.6.2023 Katastrální území Březová u Sokolova

-    p.p.č.421/48           o výměře 208 m2

      část p.p.č.421/61      o výměře 142 m2

 1. K. J.          nájemné 613,-Kč

-    část p.p.č.421/1       o výměře 189 m2

 1. M. Š.     nájemné 331,-Kč

-    p.p.č.442/6             o výměře 276 m2

 1. Š. J.         nájemné 1380,-Kč

-    p.p.č.442/11           o výměře 224 m2

 1. T. M.         nájemné 1120,-Kč

-    část p.p.č.476/1        o výměře 247 m2

 1. K. J.         nájemné 433,-Kč

 část p.p.č.476/1        o výměře 100 m2

 1. M. P.         nájemné 175,-Kč

 část p.p.č.476/1        o výměře 440 m2

 1. L. K. nájemné 770,-Kč

-    část p.p.č.476/1        o výměře 396 m2

 1. F. E.           nájemné 693,-Kč

-     část p.p.č.328          o výměře 266 m2

 1. K. T.      nájemné 466,-Kč

-     část p.p.č.328           o výměře 127 m2

 1. Š., manželé D.   nájemné 223,-Kč

-     část p.p.č.328           o výměře 135 m2

 1. K. Z.            nájemné 237 m2

-     část p.p.č. 328          o výměře 161 m2

 1. Š. M.           nájemné 282,-Kč

-     část p.p.č. 328          o výměře 100 m2

 1. K. J.           nájemné 175,- Kč

-    část p.p.č.377/1         o výměře 467 m2

 1. Z. J.       nájemné 818,-Kč

-     část p.p.č. 377/1        o výměře 12 m2

 1. F. V.           nájemné 21,-Kč

-     část p.p.č.377/1         o výměře 500 m2

 1. I. J.           nájemné 875,- Kč

-     část p.p.č. 377/1        o výměře 400 m2

 1. A. J.          nájemné 700,- Kč

 

Katastrální území Kamenice u Březové

-    část p.p.č.651/74      o výměře 1680 m2

 1. J. J.      nájemné 2100,-Kč

-    část p.p.č.110/1        o výměře 250 m2

 1. S. J.     nájemné 313,-Kč         

hlasováno: 3 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 15/23
RM neschvaluje prodloužení pronájmu p. T. K. na část pozemku p.č.328 o výměře 193 m2 v katastrálním území Březová u Sokolova.

hlasováno: 3 pro   usnesení bylo schváleno

4k) Prodloužení výpůjčky pozemku
Usnesení č. 16/23
RM schvaluje prodloužení smlouvy o výpůjčce pozemku p.č.110/21 o výměře 186 m2 v katastrálním území Kamenice u Březové na dobu určitou do 31.12.2026 p. N. K. 

hlasováno: 3 pro   usnesení bylo schváleno

4l) Záměry výpůjčky pozemků
Usnesení č. 17/23
RM schvaluje záměr výpůjčky pozemku st.p.č.3/1 o výměře 6022 m2 včetně zemědělského stavení a navazujících pozemků p.č.1 o výměře 806 m2, p.č.4/2 o výměře 3926 m2 a p.č.4/3 o výměře 1845 m2 v katastrálním území Kostelní Bříza.

hlasováno: 3 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 18/23
RM schvaluje záměr výpůjčky pozemků p.č. 40/3 o výměře 578 m2, p.č. 40/1 o výměře 2450 m2 a 39/5 o výměře 544 m2 v katastrálním území Kostelní Bříza.

hlasováno: 3 pro   usnesení bylo schváleno 

4m) Smlouva o spolupráci – příspěvek na vstupné do bazénu
Usnesení č. 19/23
RM schvaluje Smlouvu o spolupráci se Sokolovskou bytovou s.r.o. Sokolov – poskytnutí občanům starším 60 let slevu ve výši 30,--Kč ze vstupného pro seniory do krytého bazénu v Sokolově v roce 2023.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 3 pro   usnesení bylo schváleno
 

4n) Dodatek ke stávající smlouvě o nájmu nemovitosti - Vodafone
Usnesení č. 20/23
RM schvaluje dodatek č.3 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti (budova hasičárny) s firmou Vodafone ze dne 8.7.2002.

RM pověřuje starostu podpisem příslušného dodatku.

hlasováno: 3 pro   usnesení bylo schváleno

4o) Vyřazení zboží s prošlou expirací z kina
Usnesení č. 21/23
RM schvaluje vyřazení zboží s prošlou expirací z kina v hodnotě 759,27 Kč (pražené solené mandle, popcorn Mimoni, Pfaner pomeranč) dle předloženého návrhu.

hlasováno: 3 pro   usnesení bylo schváleno

4p) Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
Usnesení č. 22/23
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti č. IV-12-0018546/VB1 na pozemku p.č.38/9 v k. ú. Rudolec u Březové mezi Městem Březová (strana povinná) a ČEZ Distribuce a.s. Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8 zastoupené na základě plné moci firmou E PLUS spol. s r.o., Pila 131, 360 01 Karlovy Vary zastoupené na základě plné moci p. Jiřím Habatem (strana oprávněná).

RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

hlasováno: 3 pro   usnesení bylo schváleno

4q) Smlouva o výpůjčce pozemků
Usnesení č. 23/23
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků na stavbu Lokalita bydlení „Štambach“, p.p.č. 408/2, rozvojová lokalita 46, k.ú. Březová mezi půjčitelem Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, Sokolov 356 04 a vypůjčitelem městem Březová. Předmětem výpůjčky je část pozemku na p.p.č. 499/1 v k.ú. Březová o celkové výměře 324,4m2 za účelem přípravy a realizace stavby Lokalita bydlení „Štambach“, p.p.č. 408/2, rozvojová lokalita 46, k.ú. Březová.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 3 pro   usnesení bylo schváleno

 

V Březové dne 9.1.2023

Jednání ukončeno ve 15.30 hodin

Zapsal: Mgr. Michal Bedeč

 

Ověřili: Josef Brandl, Miroslav Bouda

 

Schválili: Jaroslav Bělíček, Miroslav Bouda

 

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 10. 01. 2023 17:18