Počasí na Březové

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
Pozvánka na 2. zasedání ZM Březová
28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18
AKTUÁLNÍ INFORMACE K NOUZOVÉMU STAVU - 18. 5. 2020
19 20 21 22 23 24
25
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Březová
26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Rada města > Usnesení RM > 4. jednání RM ze dne 6. dubna 2020

4. jednání RM ze dne 6. dubna 2020Vyvěšeno: 7. 4. 2020
Sejmuto:

USNESENÍ - ZÁPIS
ze 4. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 6.4.2020 od 14.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová
____________________________________________________________________________________

Přítomni: p.Bouda, p.Bělíček, p.Brandl, Mgr.Bedeč, p.Šafnerová

 1. Jmenování ověřovatelů: Mgr.Bedeč, p.Brandl 
 1. Kontrola úkolů:

Úkol ZM č.1/19 – starostovi města

Zpracovat nový Plán rozvoje města Březová a přidružených obcí na období 2021–2026. Termín: 27.4.2020

 • Plán rozvoje bude předložen na jednání ZM. 
 1. Hlavní zprávy:
  a) Příprava 2. zasedání ZM (27.4.2020) 
 1. Zápisy z výborů:
  a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 11.3.2020 
 1. Zápisy z komisí:
  a) Zápis z jednání komise sociální, bytové a školské ze dne 31.3.2020 
 1. Různé:
  a) Finanční příspěvek – úmrtí
  b) Úleva na nájemném v rámci nouzového stavu
  c) Smlouva o spolupráci při likvidaci odpadů
  d) Výběr zhotovitele „Stavební úpravy MěÚ Březová a řešení interiérů – 1. etapa“
  e) Žádosti o dotace

                   hlasováno: 5 pro        program byl schválen

RM přijala tato usnesení:
3a) Příprava 2. zasedání ZM
Usnesení č.87/20
RM doporučuje ZM schválit tento program 2. zasedání ZM:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. Změna pravidel rozpočtového provizoria / Rozpočet města na rok 2020
 8. Různé

                    Hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5a) Zápis z jednání komise sociální, bytové a školské
Usnesení č.88/20
RM schvaluje přidělení bytu č.6 v čp.136 na nám.Míru p.R.S.V.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.

                    Hlasováno: 5 pro    usnesení bylo schváleno

6a) Finanční příspěvek – úmrtí
Usnesení č.89/20
RM schvaluje finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem dle předloženého návrhu.

                    Hlasováno: 5 pro    usnesení bylo schváleno

6b) Úleva na nájemném v rámci nouzového stavu
Usnesení č.90/20
Po dobu nouzového stavu (nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 od 13.3.2020) RM schvaluje podnikatelům, kteří museli kvůli vládnímu opatření přerušit provoz, úlevu na nájmu dle předloženého seznamu.

                    Hlasováno: 5 pro    usnesení bylo schváleno 

6c) Smlouva o spolupráci při likvidaci odpadů
Usnesení č.91/20
RM schvaluje dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci při likvidaci odpadů s firmou EKO-PF s.r.o. Hlincová Hora. Účelem dodatku je zvýšení počtu nádob na olej (ze 2 na 3 ks.)

                    Hlasováno: 5 pro    usnesení bylo schváleno

6d) Výběr zhotovitele „Stavební úpravy MěÚ Březová a řešení interiérů – 1. etapa“
Usnesení č.92/20
RM schvaluje výběr zhotovitele veřejné zakázky „Stavební úpravy MěÚ Březová a řešení interiérů – 1 etapa“ společnosti BAUPORT s.r.o. Praha 10 – Záběhlice.

                    Hlasováno: 5 pro    usnesení bylo schváleno

6e) Žádosti o dotace
Usnesení č.93/20
RM schvaluje podání žádostí o dotaci (včetně předfinancování projektů a dofinancování) na základě výzev OPŽP, NPŽP, MAS Sokolovsko a MAS Sokolovsko - IROP:

 1. Revitalizace veřejné zeleně v obci Kostelní Bříza“ ve výši 590 000,- Kč bez DPH
 2. „Revitalizace veřejné zeleně v Březové – IV. etapa“ ve výši 650 000,- Kč bez DPH
 3. „Liniová výsadba stromů v Březové“ ve výši 250 000,- Kč
 4. „Podpora aktivit a zlepšení prostředí v rámci rozvoje venkova“ ve výši 1,5 mil Kč
 5. „Modernizací výpočetní techniky ZŠ Březová k zvýšení kvality výuky“ ve výši 2 mil Kč.

RM dále schvaluje přijetí získané dotace a pověřuje starostu podpisem smluv o poskytnutí dotace, podpisem případných partnerských smluv a podpisem ostatních dokumentů.

                     Hlasováno: 5 pro    usnesení bylo schváleno

Jednání ukončeno v 16.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

V Březové dne 7.4.2020

 

Ověřili: Mgr.Bedeč Michal a Brandl Josef

Schválili: Bouda Miroslav a Bělíček Jaroslav

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 7. 04. 2020 11:57