Počasí na Březové

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
Pozvánka na 2. zasedání ZM Březová
28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18
AKTUÁLNÍ INFORMACE K NOUZOVÉMU STAVU - 18. 5. 2020
19 20 21 22 23 24
25
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Březová
26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Rada města > Usnesení RM > 3. jednání RM Březová ze dne 9. března 2020

3. jednání RM Březová ze dne 9. března 2020Vyvěšeno: 10. 3. 2020
Sejmuto:

USNESENÍ - ZÁPIS
ze 3. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 9.3.2020 od 14.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová
____________________________________________________________________________________

Přítomni: p.Bouda, p.Bělíček, p.Brandl, Mgr.Bedeč, p.Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: Mgr.Bedeč, p.Brandl
2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 2. zasedání ZM (23.3.2020)
b) Rozpočet města na rok 2020
c) Pravidla rozpočtového procesu v roce 2020

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 4.3.2020
b) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 2.3.2020

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální, bytové a školské ze dne 2.3.2020

6. Různé:
a) Finanční příspěvek – narození
b) Finanční příspěvek – úmrtí
c) Finanční příspěvek na čipovou kartu do krytého bazénu
d) Prodej vozidla Gazelle 33027
e) Prodloužení pronájmu neb.prostor v čp.123 ul.Komenského
f) Ukončení nájemní smlouvy – apartmány Kamenice
g) Ukončení nájemní smlouvy – restaurace Kamenice
h) Záměr pronájmu nebyt.prostor – restaurace a apartmány Kamenice
i) Odkoupení inventáře – restaurace Kamenice
j) Záměr prodeje části pozemku p.č.442/1 v k.ú.Březová
k) Výběr dodavatele akce „Obnova fasády čp.131-135 (doplnění reliéfu soc.realismu, doplnění šembrán            fasády atd.)
l) Výběr dodavatele akce „Obnova povrchů a skladeb zpevněných ploch Březová na p.p.č.12/1 a 367 včetně     obnovy u čp.181-203 ul.Okružní“
m) Výběr dodavatele akce „Kaple Rudolec – p.p.č.28/2“
n) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
o) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení pozemkové služebnosti
p) Příkazní smlouva „Stavební úprava prostorů MěÚ Březová a řešení interiérů – 1.etapa“
r) Stanovaní ceny knihy „Motoprůvodce Karlovarským krajem a okolím“
s) Smlouva o vzájemné spolupráci – výstavba větrných elektráren
t) Příloha č.15 ke smlouvě č.6/0199 – Resur spol. s.r.o., tříděný odpad
u) Žádost o dotaci – program Péče o krajinu pro rok 2020

7. Na vědomí:
a) Inventarizační zpráva za rok 2019
b) Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko
c) Informace o konání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. a Vodohospodářského              sdružení měst a obcí Sokolovska dne 19.6.2020
d) Dodavatel projekčních prací na akci „Březová u Sokolova, Cyklostezka CT3 – úsek 51–2 podjezd pod            dálnicí a úsek 51 – 3 stezka do Březové (cyklostezka Březová-Golf Sokolov) - Dopravní stavby a                    venkovní architektura s.r.o Cheb.
e) Dodavatel akce „Březová – rekonstrukce ploch u p.p.č.256 – vnitroblok (parkoviště pro 7 stání za
    čp.100-101 ul.Hlavní)- František Rakaš Březová
f) Zánik místní skupiny Českého červeného kříže v Březové

          hlasováno: 5 pro             program byl schválen

RM přijala tato usnesení:

3a) Příprava 2. zasedání ZM

Usnesení č.50/20

RM doporučuje ZM schválit tento program 2. zasedání ZM:

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
  4. Zpráva o činnosti výborů
  5. Kontrola úkolů
  6. Interpelace občanů
  7. Rozpočet města na rok 2020
  8. Pravidla rozpočtového procesu v roce 2020
  9. Různé

                 hlasováno: 5 pro     usnesení bylo schváleno

 3b) Rozpočet města na rok 2020

Usnesení č.51/20

RM doporučuje ZM schválit rozpočet města na rok 2020 dle předloženého návrhu.                                                                       

                 hlasováno: 5 pro     usnesení bylo schváleno

 Usnesení č.52/20

RM schvaluje pro rok 2020 limit počtu pracovníků MěÚ v hlavním pracovním poměru 36 z toho:
HSO       11
Knihovna  2
SMM       3
MH + IO   12
BH        2
Domovnice  2
MFC       4

                 hlasováno: 5 pro     usnesení bylo schváleno

3c) Pravidla rozpočtového procesu v roce 2020

Usnesení č.53/20

RM doporučuje ZM schválit pravidla rozpočtového procesu v roce 2020 dle předloženého návrhu.

                 hlasováno: 5 pro     usnesení bylo schváleno

4a) Zápis z jednání finančního výboru

Usnesení č.54/20

RM schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace ZŠ Březová, okres Sokolov, za rok 2019.

                 hlasováno: 5 pro     usnesení bylo schváleno

Usnesení č.55/20

RM schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace MŠ Březová, Komenského 11, za rok 2019.

                 hlasováno: 5 pro     usnesení bylo schváleno

Usnesení č.56/20

RM schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace MŠ Březová, Smetanova 218, za rok 2019.

                 hlasováno: 5 pro     usnesení bylo schváleno

Usnesení č.57/20

RM schvaluje navržený odpisový plán zřízené příspěvkové organizace ZŠ Březová, okres Sokolov, pro rok 2020.

                 hlasováno: 5 pro     usnesení bylo schváleno

Usnesení č.58/20

RM schvaluje navržený odpisový plán zřízené příspěvkové organizace MŠ Březová, Komenského 11, pro rok 2020.

                 hlasováno: 5 pro     usnesení bylo schváleno

Usnesení č.59/20

RM schvaluje navržený odpisový plán zřízené příspěvkové organizace MŠ Březová, Smetanova 218, pro rok 2020.

                 hlasováno: 5 pro     usnesení bylo schváleno

Usnesení č.60/20

RM schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Komenského 11, takto:

Hospodářský výsledek: 101.057,71 Kč

Fond odměn:            36.000,-- Kč

Rezervní fond:         65.057,71 Kč

                 hlasováno: 5 pro     usnesení bylo schváleno

Usnesení č.61/20

RM schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Smetanova 218, takto:
Hospodářský výsledek: 83.096,45 Kč
Fond odměn:                 48.000,-- Kč
Rezervní fond:               35.096,45 Kč

                 hlasováno: 5 pro     usnesení bylo schváleno

 Usnesení č.62/20

RM schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku zřízené příspěvkové organizace Základní škola Březová, okres Sokolov, takto:
Hospodářský výsledek: 211.499,51 Kč
Fond odměn:                 169.000,-- Kč
Rezervní fond:                 42.499,51 Kč

                 hlasováno: 5 pro     usnesení bylo schváleno

Usnesení č.63/20

RM schvaluje vyřazení zbytného, nepotřebného majetku města dle předloženého návrhu: (DHM-stavby a SMV v celkové hodnotě 324.913,77, DDHM v celkové hodnotě 145.232,75 Kč, DDHM podrozvaha v celkové hodnotě 13.593,85 Kč a DDNM podrozvaha v celkové hodnotě 1.990,-- Kč).

                 hlasováno: 5 pro     usnesení bylo schváleno

Usnesení č.64/20

RM schvaluje návrh na vyřazení zbytného, nepotřebného majetku zřízené příspěvkové organizace MŠ Březová, Smetanova 218 dle předloženého návrhu.

                 hlasováno: 5 pro     usnesení bylo schváleno

Usnesení č.65/20

RM schvaluje návrh na vyřazení zbytného, nepotřebného majetku zřízené příspěvkové organizace MŠ Březová, Komenského 11 dle předloženého návrhu.

                 hlasováno: 5 pro     usnesení bylo schváleno

5a) Zápis z jednání komise sociální, bytové a školské

Usnesení č.66/20

RM schvaluje přidělení bytu č.21 v čp.121 ul.Komenského p.Č.J.na dobu 5 měsíců. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.

                 hlasováno: 5 pro     usnesení bylo schváleno

6a) Finanční příspěvek – narození

Usnesení č.67/20

RM schvaluje finanční příspěvek p. K.M. na krytí nákladů spojených s narozením dítěte ve výši 1.000,-- Kč.

                 hlasováno: 5 pro     usnesení bylo schváleno

6b) Finanční příspěvek – úmrtí

Usnesení č.68/20

RM schvaluje finanční příspěvek p. S.J.na krytí nákladů spojených s pohřbem otce ve výši 2.000,-- Kč.

                 hlasováno: 5 pro     usnesení bylo schváleno

6c) Finanční příspěvek na čipovou kartu do krytého bazénu

Usnesení č.69/20

RM schvaluje poskytování příspěvku na čipovou kartu do krytého bazénu Sokolov občanům Březové a integrovaných obcí starším 60 let ve výši 200,--Kč (proti dokladu o úhradě a předložení čipové karty).

                 hlasováno: 5 pro     usnesení bylo schváleno

6d) Prodej vozidla Gazelle 33027

Usnesení č.70/20

RM doporučuje ZM schválit prodej vozidla GAZELLE 33027, formou výběrového řízení tzv.obálkovou metodou. Bližší technické informace je možné získat u p.Smíška, pracovníka MěÚ. Minimální prodejní cena je stanovena dle znaleckého posudku 154.000,-- Kč (včetně DPH). Vozidlo bude prodáno uchazeči s nejvyšší podanou nabídkou. Nabídka musí obsahovat jméno a příjmení, bydliště, kontakt, nabídkovou cenu. Obálka musí být označena „Neotvírat – nabídka na odkup vozidla GAZELLE 33027“. Nabídka bude podána na Městský úřad, podatelna do 22.4.2020 do 15.00 hodin. O vhodném uchazeči rozhodne ZM na svém nejbližším zasedání. Předání vozidla proběhne až po úplné úhradě kupní ceny. 

                 hlasováno: 5 pro    usnesení bylo schváleno

6e) Prodloužení pronájmu neb.prostor v čp.123 ul.Komenského

Usnesení č.71/20

RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor (učebna) v čp.123 ul.Komenského p.Ch.D. na dobu 5 let tj. od 1.4.2020 do 31.3.2025. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

                 hlasováno: 5 pro     usnesení bylo schváleno

6f) Ukončení nájemní smlouvy – apartmány Kamenice

Usnesení č.72/20

RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory – apartmány Kamenice 56 s p.F.M. k 31.3.2020.

                 hlasováno: 5 pro     usnesení bylo schváleno

6g) Ukončení nájemní smlouvy – restaurace Kamenice a apartmány

Usnesení č.73/20

RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory – restaurace Kamenice 56 s p.F.M. k 31.5.2020.

                 hlasováno: 5 pro     usnesení bylo schváleno

6h) Záměr pronájmu nebyt.prostor – restaurace Kamenice

Usnesení č.74/20

RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor restaurace a apartmánů v Kamenici 56.

                 hlasováno: 5 pro     usnesení bylo schváleno

6i) Odkoupení inventáře – restaurace Kamenice

Usnesení č.75/20

RM schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Městem Březová jako kupujícím a p.F.M. jako prodávající. Předmětem smlouvy je odkoupení vybavení a elektrospotřebičů pro provoz restaurace a apartmánů v Kamenici 56 za cenu 77.000,-- Kč.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

                 hlasováno: 5 pro     usnesení bylo schváleno

6j) Záměr prodeje části pozemku p.č.442/1 v k.ú.Březová

Usnesení č.76/20

RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.č.442/1 v k.ú.Březová u Sokolova dle znaleckého posudku.

                 hlasováno: 5 pro     usnesení bylo schváleno

6k) Výběr dodavatele akce „Obnova fasády čp.131-135 (doplnění reliéfu soc.realismu, doplnění šembrán            fasády atd.)

Usnesení č.77/20

RM schvaluje dodavatele veřejné zakázky „Obnova fasády čp.131-135, Březová (doplnění reliéfu socialistického realismu, doplnění šembrán fasády atd.) firmu BAUPORT s.r.o.

RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy a příslušných dokumentů.

                 hlasováno: 5 pro     usnesení bylo schváleno

6l) Výběr dodavatele akce „Obnova povrchů a skladeb zpevněných ploch Březová na p.p.č.12/1 a 367                 včetně obnovy u čp.181-203 ul.Okružní“

Usnesení č.78/20

RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky „Obnova povrchů a skladeb zpevněných ploch Březová na p.p.č.12/1 a 367 včetně obnovy u čp.181 a 203 ul.Okružní“ firmu František Rakaš, Březová.

RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy a příslušných dokumentů.

                 hlasováno: 5 pro     usnesení bylo schváleno

6m) Výběr dodavatele akce „Kaple Rudolec – p.p.č.28/2“

Usnesení č.79/20

RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky „Kaple Rudolec – p.p.č.28/2“ firmu BAUPORT s.r.o.

RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy a příslušných dokumentů.

                 hlasováno: 5 pro     usnesení bylo schváleno

6n) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Usnesení č.80/20

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.č.494/6, 530/1 a 474/34 v k.ú. Březová u Sokolova z důvodu umístění přípojek vodovodu, kanalizace, plynu a elektrické přípojky mezi Městem Březová a manželi A. a K.G.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

                 hlasováno: 5 pro    usnesení bylo schváleno

6o) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení pozemkové služebnosti

Usnesení č.81/20

RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.p.690 a 651/22 v k.ú Kamenice u Březové z důvodu umístění domovní vodovodní přípojky mezi Městem Březová a p.L.H.J. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

                  hlasováno: 5 pro     usnesení bylo schváleno

6p) Příkazní smlouva „Stavební úprava prostorů MěÚ Březová a řešení interiérů – 1.etapa“

Usnesení č.82/20

RM schvaluje uzavření Příkazní smlouvy mezi příkazcem Městem Březová a příkazníkem ABRI s.r.o. Sokolov. Předmětem smlouvy je zpracování výběrového řízení na dodavatele akce „Stavební úprava prostorů MěÚ Březová a řešení interiérů – I. etapa“.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

                 hlasováno: 5 pro     usnesení bylo schváleno

6r) Stanovení ceny knihy „Motoprůvodce Karlovarským krajem a okolím“

Usnesení č.83/20

RM schvaluje prodejní cenu 70,--Kč (s DPH) knihy „Motoprůvodce Karlovarským krajem a okolím“.

                 hlasováno: 5 pro     usnesení bylo schváleno

6s) Smlouva o vzájemné spolupráci – výstavba větrných elektráren

Usnesení č.84/20

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci s firmou Windlob s.r.o. Předmětem smlouvy je vytvoření podmínek pro zajištění výstavby větrných elektráren umístěných v k.ú. Březová u Sokolova (výstavba bude realizována investorem).

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

                  hlasováno: 5 pro     usnesení bylo schváleno

6t) Příloha č.15 ke smlouvě č.6/0199 – RESUR spol. s.r.o., tříděný odpad

Usnesení č.85/20

RM schvaluje uzavření dodatku – přílohy č.15 ke smlouvě č.6/0199 s firmou RESUR spol. s r.o. Opatovice u Karlových Varů. Předmětem přílohy je navýšení poplatků za odvoz tříděného odpadu.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

                 hlasováno: 5 pro     usnesení bylo schváleno

6u) Žádost o dotaci – program Péče o krajinu pro rok 2020

Usnesení č.86/20

RM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci výzvy MŽP v programu Péče o krajinu pro rok 2020, včetně předfinancování a případné spoluúčasti dofinancování projektu.

RM zároveň schvaluje případné přijetí dotace včetně zajištění udržitelnosti projektu a pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

                 hlasováno: 5 pro     usnesení bylo schváleno

Jednání ukončeno v 16.30 hodin

 

Zapsala: Kašparová Jana
V Březové dne 10.3.2020

Ověřili: Mgr.Bedeč Michal a Brandl Josef

Schválili: Bouda Miroslav a Bělíček Jaroslav


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 10. 03. 2020 14:50