Počasí na Březové

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
Pozvánka na 2. zasedání ZM Březová
28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18
AKTUÁLNÍ INFORMACE K NOUZOVÉMU STAVU - 18. 5. 2020
19 20 21 22 23 24
25
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Březová
26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Rada města > Usnesení RM > 2. jednání RM Březová ze dne 10. února 2020

2. jednání RM Březová ze dne 10. února 2020Vyvěšeno: 11. 2. 2020
Sejmuto:

    USNESENÍ - ZÁPIS
z 2. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 10.2.2020 od 14.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová
____________________________________________________________________________________

Přítomni: p.Bouda, p.Bělíček, p.Brandl, Mgr.Bedeč, p.Šafnerová

 1. Jmenování ověřovatelů: p.Šafnerová, p.Brandl
 2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly. 
 1. Zápisy z výborů:
  a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 3.2.2020
 2. Různé
  a) Finanční příspěvek – narození
  b) Finanční příspěvek - úmrtíc) Zrušení usnesení č.16/20 – přidělení bytu v čp.213 ul.Bezejmenná
  d) Prodloužení pronájmu nebyt.prostor v čp.123 ul.Komenského
  e) Prodloužení pronájmu nebyt.prostor v čp.133 nám.Míru
  f) Záměr pronájmu nebyt. prostor v čp.123 ul.Komenského
  g) Pronájem části pozemku p.č.421/64 v k.ú.Březová
  h) Pronájem části pozemku p.č.77/1 v k.ú.Kamenice u Březové
  i) Darovací smlouva – Ples města
  j) Výběr dodavatele na akci „Sběrný dvůr Březová – 1. etapa“
  k) Žádost o navýšení závazného ukazatele v MŠ Smetanova 218
  l) Jmenování dalších členů komise výstavby
  m) Přidělení bytu v čp. 133 nám. Míru
  n) Finanční dar – za reprezentaci města Březová

 3.  Na vědomí:
  a) Návrh na Pamětní list hejtmana Karlovarského kraje ke Dni učitelů
  b) Výroční zpráva za r.2019 o činnosti MěÚ v oblastí poskytování informací podle zák.č.106/199 Sb. (o      svobodném přístupu k informacím)
  c) Zpráva o vyřízených stížnostech za rok 2019
  d) Zápis o otevření pokladniček – Tříkrálová sbírka 2020 (12.576,--Kč)
  e) Pracovní jednání zastupitelstva města 24.2.2020

               hlasováno: 5 pro          program byl schválen

RM přijala tato usnesení:

4a)Finanční příspěvek – narození dítěte
Usnesení č.36/20
RM schvaluje finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením dítěte ve výši 1.000,--Kč dle předloženého návrhu.

               hlasováno: 5 pro             usnesení bylo schváleno

4b)Finanční příspěvek – úmrtí
Usnesení č.37/20
RM schvaluje finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem dle předloženého návrhu.

               hlasováno: 5 pro         usnesení bylo schváleno

4c) Zrušení usnesení č.16/20 – přidělení bytu v čp.213 ul.Bezejmenná
Usnesení č.38/20
RM ruší své usnesení č.16/20 ze dne 13.1.2020 – přidělení bytu č.27 v čp.213 – úmrtí.

               hlasováno: 5 pro             usnesení bylo schváleno

4d) Prodloužení pronájmu nebyt.prostor v čp.123 ul.Komenského
Usnesení č.39/20
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského (sklad) p.M.V. na dobu 1 roku tj. od 1.3.2020 do 28.2.2021. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

               hlasováno: 5 pro             usnesení bylo schváleno

4e) Prodloužení pronájmu nebyt.prostor v čp.133 nám.Míru 
Usnesení č.40/20
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.133 na nám.Míru (cukrárna) p.P.Š. na dobu 5 let tj. od 1.3.2020 do 28.2.2025.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

               hlasováno: 5 pro             usnesení bylo schváleno

4f) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského
Usnesení č.41/20
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor o výměře 9m2 v čp.123 ul.Komenského (učebna v internátu).

               hlasováno: 5 pro             usnesení bylo schváleno

4g) Pronájem části pozemku p.č.421/64 v k.ú.Březová
Usnesení č.42/20
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č.421/64 o výměře 87,5 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 3,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2022 p.B.I.RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

               hlasováno: 5 pro             usnesení bylo schváleno

4h) Pronájem části pozemku p.č.77/1 v k.ú.Kamenice u Březové
Usnesení č.43/20
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č.77/1 o výměře 350 m2 v k.ú.Kamenice u Březová za cenu 3,--Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2022 p.B.M.RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

               hlasováno: 5 pro             usnesení bylo schváleno

4i) Darovací smlouva – Ples města
Usnesení č.44/20
RM schvaluje darovací smlouvy na „Ples města 2020“:
LUMA Computer spol. s r.o.             3.000,--Kč
Česká spořitelna a.s.                        2.000,--Kč

               hlasováno: 5 pro             usnesení bylo schváleno

4j) Výběr dodavatele na akci „Sběrný dvůr Březová – 1. etapa“
Usnesení č.45/20
RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky „Sběrný dvůr – 1. etapa“ firmu bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, Sokolov.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy a příslušných dokumentů.

               hlasováno: 5 pro             usnesení bylo schváleno

4k)Žádost o navýšení závazného ukazatele v MŠ Smetanova 218
Usnesení č.46/20
RM schvaluje navýšení závazného ukazatele na mzdové prostředky o 11.000,-Kč v rámci schváleného rozpočtu na rok 2020 Mateřské školy, Smetanova 218, Březová.

               hlasováno: 5 pro             usnesení bylo schváleno

 4l) Jmenování dalších členů komise výstavby
Usnesení č.47/20
RM jmenuje jako další členy komise výstavby Ing.Jiřího Maška CSc. a Bc.Michala Pehaniče s účinností od 1.3.2020.

               hlasováno: 5 pro             usnesení bylo schváleno

4m) Přidělení bytu v čp. 133 nám. Míru
Usnesení č. 48/20
RM schvaluje přidělení bytu č. 0 v čp. 133, o velikosti 1 + kk, nám. Míru na Březové p. S.K., bytem Sokolov

               hlasováno: 5 pro             usnesení bylo schváleno

4n) Finanční dar – za reprezentaci města Březová ve střelbě z praku
Usnesení č. 49/20
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,-- Kč p. A.D. bytem Dolní Rychnov jako ocenění za reprezentaci města Březová ve střelbě z praku v roce 2019. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,-- Kč s p. A.D. a  pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

               hlasováno: 5 pro             usnesení bylo schváleno 

 

Jednání ukončeno v 16.30 hodin

Zapsala: Doudová Veronika

V Březové dne 11.2.2020

 

Ověřili: Květoslava Šafnerová a Josef Brandl

Schválili: Miroslav Bouda a Jaroslav Bělíček 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 11. 02. 2020 10:38