Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
MČR V BIKETRIALU 2023
24
25
Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva města Březová (25.9.2023)
26
Mezinárodní den seniorů "Léčba smíchem"
27 28 29 30 1

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Rada města > Usnesení RM > 1. jednání Rady města Březová ze dne 9. 1.2023

1. jednání Rady města Březová ze dne 9. 1.2023Vyvěšeno: 10. 1. 2023
Sejmuto:

USNESENÍ - ZÁPIS 

z 1. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 9.1.2023 od 14.00 hodin v kanceláři tajemníka MěÚ Březová

____________________________________________________________________________________

Přítomni: p. Jaroslav Bělíček, p. Miroslav Bouda, p. Josef Brandl

Omluveni: p. Vladimír Hora, p. Květoslava Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p. Josef Brandl, p. Miroslav Bouda

2. Kontrola úkolů: Nebyly zadány.

3. Hlavní zprávy:
a) Odměny aktivním občanům, členům organizací za rok 2022
b) Dodatek č. 2 k provoznímu řádu dovozové služby pro seniory

4. Různé:
a) Finanční příspěvek – úmrtí
b) Prodloužení pronájmu nebytových prostor – ul. Komenského, čp.123
c) Prodloužení pronájmu a úprava nájemní smlouvy u nebytových prostor – Nám. Míru čp.230
d) Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor – ul. Komenského, čp.123
e) Záměr úpravy nájemní smlouvy (navýšení nájemného a prodloužení výpovědní lhůty) – Nám. Míru čp.230
f) Záměr úpravy nájemní smlouvy (snížení plochy a úprava nájemného) – Nám. Míru čp.131
g) Smlouva o dílo na zpracování pasportu místních komunikací a pasportu a projektu svislého dopravního značení pro město Březová včetně místních částí
h) Darovací smlouvy – Ples města Březová 2023
i) Seznam členů zásahové jednotky SDH na rok 2023
j) Prodloužení pronájmů pozemků
k) Prodloužení výpůjčky pozemku
l) Záměry výpůjčky pozemků
m) Smlouva o spolupráci – příspěvek na vstupné do bazénu
n) Dodatek ke stávající smlouvě o nájmu nemovitosti – Vodafone
o) Vyřazení zboží s prošlou expirací z kina
p) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
q) Smlouva o výpůjčce pozemků

5. Na vědomí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 12.12.2022
b) Zápis z jednání komise integrovaných obcí ze dne 7.12.2022
c) Zápis z komise výstavby ze dne 12.12.2022
d) Zápis z kontrolního výboru ze dne 4.1.2023
e) Kolektivní smlouva MěÚ Březová ze dne 2.1.2023
f) Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za měsíce 11/2022 a 12/2022
g) Informace z jednání s MP Sokolov a PČR Sokolov ze dne 4.1.2023

hlasováno: 3 pro      program byl schválen

RM přijala tato usnesení:
3a) Odměny aktivním občanům a členům spol. organizací za rok 2022
Usnesení č. 2/23
V souladu s usn. ZM č. 87/22 ze dne 19.12.2022 RM schvaluje finanční odměny aktivním občanům a členům společenských organizací za rok 2022 dle předloženého návrhu.

hlasováno: 3 pro   usnesení bylo schváleno

3b) Dodatek č. 2 k provoznímu řádu dovozové služby pro seniory
Usnesení č. 3/23
RM schvaluje Dodatek č. 2 k Provoznímu řádu dovozové služby pro seniory – alternativní doprava ze dne 12.11.2018, a to s účinností od 1.2.2023.

RM pověřuje starostu města k podpisu příslušného dodatku.

hlasováno: 3 pro   usnesení bylo schváleno

4a) Finanční příspěvek - úmrtí
Usnesení č. 4/23
RM schvaluje p. P. M. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky a to ve výši 2.000,- Kč (z rozpočtu města).

hlasováno: 3 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 5/23
RM schvaluje p. I. O. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky a to ve výši 2.000,- Kč (z rozpočtu města).

hlasováno: 3 pro   usnesení bylo schváleno

4b) Prodloužení pronájmu nebytových prostor – ul. Komenského, čp.123
Usnesení č. 6/23
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.123, na parcele KN 66 LV 1 ul. Komenského na Březové o výměře 18 m2, a to na dobu 6-ti měsíců tj. od 1.2.2023 do 31.7.2023 p. M. H.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušené smlouvy.

hlasováno: 3 pro   usnesení bylo schváleno

4c) Prodloužení pronájmu a úprava nájemní smlouvy u nebytových prostor – Nám. Míru čp.230
Usnesení č. 7/23
RM schvaluje prodloužení pronájmu a navýšení nájemného od února 2023 v nebytových prostorách (půda) v čp.230, nám. Míru na Březové na parcele KN 2 LV 1 nám. Míru na Březové o výměře 14 m2  firmě Cetin a.s., Českomoravská 2510/19, Praha.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku ke smlouvě.

hlasováno: 3 pro   usnesení bylo schváleno

4d) Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor – ul. Komenského, čp.123
Usnesení č. 8/23
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.123, na parcele KN 66 LV 1 ul. Komenského na Březové o výměře 31,20 m2.

hlasováno: 3 pro   usnesení bylo schváleno

4e) Záměr úpravy nájemní smlouvy (navýšení nájemného a prodloužení výpovědní lhůty) – Nám. Míru čp.230
Usnesení č. 9/23
RM schvaluje záměr úpravy nájemní smlouvy - navýšení nájemného od února 2023 v nebytových prostorách (tel. ústředna) v čp. 230, nám. Míru na Březové na parcele KN 2 LV 1 nám. Míru na Březové o výměře 29,40 m2 a změnu (prodloužení výpovědní lhůty) firmě Cetin a.s., Českomoravská 2510/19, Praha.

hlasováno: 3 pro   usnesení bylo schváleno

4f) Záměr úpravy nájemní smlouvy (snížení plochy a úprava nájemného) – Nám. Míru čp.131
Usnesení č. 10/23
RM schvaluje záměr úpravy nájemní smlouvy (snížení plochy a úprava nájemného) u nebytových prostor v čp. 131, na parcele KN 78 LV 1725 nám. Míru na Březové s nájemcem p. L. K.

hlasováno: 3 pro   usnesení bylo schváleno
 

4g) Smlouva o dílo na zpracování pasportu místních komunikací a pasportu a projektu svislého dopravního značení pro město Březová včetně místních částí
Usnesení č. 11/23
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování pasportu místních komunikací a pasportu a projektu svislého dopravního značení pro město Březová včetně místních částí s firmou PasProrea PD, s.r.o., Holkov 32, 382 32 Velešín, IČO: 06988563. Pasporty budou vyhotoveny v průběhu roku 2023.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 3 pro   usnesení bylo schváleno

4h) Darovací smlouvy
Usnesení č. 12/23
RM schvaluje darovací smlouvy na „Ples města 2023“:

Česká spořitelna, a. s.                          3.000,--Kč

Stavby Trubač, s. r. o.                         3.000,--Kč

D-Style, s. r. o.                               5.000,--Kč

Resur, s. r. o.                                10.000,--Kč

ABRI, s. r. o.                                  3.000,--Kč

Ing. Arch. Václav Zuna                         10.000,--Kč

hlasováno: 3 pro   usnesení bylo schváleno

4i) Seznam členů zásahové jednotky SDH na rok 2023
Usnesení č. 13/23
RM schvaluje seznam členů zásahové jednotky SDH Březová na rok 2023 dle předloženého návrhu.

hlasováno: 3 pro   usnesení bylo schváleno

4j) Prodloužení pronájmů pozemků
Usnesení č. 14/23
RM schvaluje pronájem – prodloužení nájemních smluv na pozemky na dobu určitou do 30.6.2023 Katastrální území Březová u Sokolova

-    p.p.č.421/48           o výměře 208 m2

      část p.p.č.421/61      o výměře 142 m2

 1. K. J.          nájemné 613,-Kč

-    část p.p.č.421/1       o výměře 189 m2

 1. M. Š.     nájemné 331,-Kč

-    p.p.č.442/6             o výměře 276 m2

 1. Š. J.         nájemné 1380,-Kč

-    p.p.č.442/11           o výměře 224 m2

 1. T. M.         nájemné 1120,-Kč

-    část p.p.č.476/1        o výměře 247 m2

 1. K. J.         nájemné 433,-Kč

 část p.p.č.476/1        o výměře 100 m2

 1. M. P.         nájemné 175,-Kč

 část p.p.č.476/1        o výměře 440 m2

 1. L. K. nájemné 770,-Kč

-    část p.p.č.476/1        o výměře 396 m2

 1. F. E.           nájemné 693,-Kč

-     část p.p.č.328          o výměře 266 m2

 1. K. T.      nájemné 466,-Kč

-     část p.p.č.328           o výměře 127 m2

 1. Š., manželé D.   nájemné 223,-Kč

-     část p.p.č.328           o výměře 135 m2

 1. K. Z.            nájemné 237 m2

-     část p.p.č. 328          o výměře 161 m2

 1. Š. M.           nájemné 282,-Kč

-     část p.p.č. 328          o výměře 100 m2

 1. K. J.           nájemné 175,- Kč

-    část p.p.č.377/1         o výměře 467 m2

 1. Z. J.       nájemné 818,-Kč

-     část p.p.č. 377/1        o výměře 12 m2

 1. F. V.           nájemné 21,-Kč

-     část p.p.č.377/1         o výměře 500 m2

 1. I. J.           nájemné 875,- Kč

-     část p.p.č. 377/1        o výměře 400 m2

 1. A. J.          nájemné 700,- Kč

 

Katastrální území Kamenice u Březové

-    část p.p.č.651/74      o výměře 1680 m2

 1. J. J.      nájemné 2100,-Kč

-    část p.p.č.110/1        o výměře 250 m2

 1. S. J.     nájemné 313,-Kč         

hlasováno: 3 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 15/23
RM neschvaluje prodloužení pronájmu p. T. K. na část pozemku p.č.328 o výměře 193 m2 v katastrálním území Březová u Sokolova.

hlasováno: 3 pro   usnesení bylo schváleno

4k) Prodloužení výpůjčky pozemku
Usnesení č. 16/23
RM schvaluje prodloužení smlouvy o výpůjčce pozemku p.č.110/21 o výměře 186 m2 v katastrálním území Kamenice u Březové na dobu určitou do 31.12.2026 p. N. K. 

hlasováno: 3 pro   usnesení bylo schváleno

4l) Záměry výpůjčky pozemků
Usnesení č. 17/23
RM schvaluje záměr výpůjčky pozemku st.p.č.3/1 o výměře 6022 m2 včetně zemědělského stavení a navazujících pozemků p.č.1 o výměře 806 m2, p.č.4/2 o výměře 3926 m2 a p.č.4/3 o výměře 1845 m2 v katastrálním území Kostelní Bříza.

hlasováno: 3 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 18/23
RM schvaluje záměr výpůjčky pozemků p.č. 40/3 o výměře 578 m2, p.č. 40/1 o výměře 2450 m2 a 39/5 o výměře 544 m2 v katastrálním území Kostelní Bříza.

hlasováno: 3 pro   usnesení bylo schváleno 

4m) Smlouva o spolupráci – příspěvek na vstupné do bazénu
Usnesení č. 19/23
RM schvaluje Smlouvu o spolupráci se Sokolovskou bytovou s.r.o. Sokolov – poskytnutí občanům starším 60 let slevu ve výši 30,--Kč ze vstupného pro seniory do krytého bazénu v Sokolově v roce 2023.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 3 pro   usnesení bylo schváleno
 

4n) Dodatek ke stávající smlouvě o nájmu nemovitosti - Vodafone
Usnesení č. 20/23
RM schvaluje dodatek č.3 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti (budova hasičárny) s firmou Vodafone ze dne 8.7.2002.

RM pověřuje starostu podpisem příslušného dodatku.

hlasováno: 3 pro   usnesení bylo schváleno

4o) Vyřazení zboží s prošlou expirací z kina
Usnesení č. 21/23
RM schvaluje vyřazení zboží s prošlou expirací z kina v hodnotě 759,27 Kč (pražené solené mandle, popcorn Mimoni, Pfaner pomeranč) dle předloženého návrhu.

hlasováno: 3 pro   usnesení bylo schváleno

4p) Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
Usnesení č. 22/23
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti č. IV-12-0018546/VB1 na pozemku p.č.38/9 v k. ú. Rudolec u Březové mezi Městem Březová (strana povinná) a ČEZ Distribuce a.s. Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8 zastoupené na základě plné moci firmou E PLUS spol. s r.o., Pila 131, 360 01 Karlovy Vary zastoupené na základě plné moci p. Jiřím Habatem (strana oprávněná).

RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

hlasováno: 3 pro   usnesení bylo schváleno

4q) Smlouva o výpůjčce pozemků
Usnesení č. 23/23
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků na stavbu Lokalita bydlení „Štambach“, p.p.č. 408/2, rozvojová lokalita 46, k.ú. Březová mezi půjčitelem Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, Sokolov 356 04 a vypůjčitelem městem Březová. Předmětem výpůjčky je část pozemku na p.p.č. 499/1 v k.ú. Březová o celkové výměře 324,4m2 za účelem přípravy a realizace stavby Lokalita bydlení „Štambach“, p.p.č. 408/2, rozvojová lokalita 46, k.ú. Březová.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 3 pro   usnesení bylo schváleno

 

V Březové dne 9.1.2023

Jednání ukončeno ve 15.30 hodin

Zapsal: Mgr. Michal Bedeč

 

Ověřili: Josef Brandl, Miroslav Bouda

 

Schválili: Jaroslav Bělíček, Miroslav Bouda

 

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 10. 01. 2023 17:18