Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Informace o lednovém jednání ZM
30 31 1 2 3 4
5 6
Masopust Březová 2024
7 8 9 10
Valentýnský turnaj párů
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
Evropský den obětí trestných činů
23 24 25
26 27
Talk show "Nemáš pravdu drahá/ý"
28 29 1 2 3

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Rada města > Usnesení RM > Zápis ze 6. mimořádného zasedání Rady města Březová, ze dne 19.12.2022

Zápis ze 6. mimořádného zasedání Rady města Březová, ze dne 19.12.2022Vyvěšeno: 21. 12. 2022
Sejmuto:

USNESENÍ – ZÁPIS

z 6. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 19.12.2022 od 16.00 hodin v kanceláři tajemníka MěÚ Březová
____________________________________________________________________________________

Přítomni: p. Bělíček, p. Bouda, p. Brandl, p. Hora, p. Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: p. Brandl, p. Hora

2. Program jednání:
a) Darovací smlouvy – Ples města Březová 2023
b) Smlouva o reklamě – Ples města Březová 2023
c) Přepracování pojistky vozidla Ford Transit
d) Finanční příspěvky – narození dítěte
e) Změna splátkového kalendáře
f) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Obnova fasády č.p. 100 – 101, Březová (doplnění reliéfu socialistického reliéfu, doplnění šambrán fasády, oprava balkónů a dalších zámečnických prvků)“
g) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 2. 2022 „Prodloužení části chodníků v obci Rudolec na p.p.č. 1031/1, 1031/4, 36/1, 36/2 v k.ú. Rudolec u Březové“
h) Ukončení smlouvy o nájmu – Systém Net-Line Sokolov
i) Záměr pronájmu nebytových prostor

hlasováno: 5 pro   program byl schválen

RM přijala toto usnesení:

2a) Darovací smlouvy
Usnesení č. 324/22

RM schvaluje darovací smlouvy na „Ples města 2023“:

RECYS-MACH, s.r.o.                               25.000,--Kč

GKS-geodetická kancelář, s.r.o.                  2.000,--Kč

AZUS Březová, s.r.o.                             5.000,--Kč

Wieland Electric, s.r.o.                         15.000,--Kč

Advokátní kancelář JUDr. Josef Kollár a partneři 10.000,--Kč

PasProRea PD, s.r.o.                             5.000,--Kč

Doprava Miroslav Liška, s.r.o.                   5.000,--Kč

ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.         5.000,--Kč

Autodoprava Soňa Paulusová, s.r.o.               3.000,--Kč

Pavel Kočický – MAR-KO                           5.000,--Kč

Jan Němec, Habartov                              10.000,--Kč

Sokolovská Uhelná, a. s.                         30.000,--Kč

Bss Báňská stavební společnost, s. r. o.         5.000,--Kč

Montstav                                         2.000,--Kč

RM pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

2b) Smlouva o reklamě
Usnesení č. 325/22

RM schvaluje uzavření smlouvy o reklamě na „Ples města 2023“:

Insia KV, s. r. o.                               5.000,--Kč

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

2c) Přepracování pojistky vozidla Ford Transit
Usnesení č. 326/22

RM schvaluje přepracování pojistky vozidla FORD Transit za účelem snížení pojistného a pověřuje starostu podpisem náhradní smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

2d) Finanční příspěvek – narození dítěte
Usnesení č. 327/22

RM schvaluje paní K. K. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením dcery a to ve výši 1.000,- Kč (z rozpočtu města).

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

2e) Změna splátkového kalendáře
Usnesení č. 328/22

RM schvaluje změnu splátkového kalendáře na dlužné nájemné na byt v ul. Komenského (nájemce p. P. Z.) schváleného na jednání RM dne 2.11.2023. První splátka ve výši 1.000,- Kč bude v měsíci leden 2023.

RM pověřuje starostu města podpisem nové dohody.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

2f) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Obnova fasády č.p. 100 – 101, Březová (doplnění reliéfu socialistického reliéfu, doplnění šambrán fasády, oprava balkónů a dalších zámečnických prvků)“
Usnesení č. 329/22

RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci “Obnova fasády č.p. 100 – 101, Březová (doplnění reliéfu socialistického reliéfu, doplnění šambrán fasády, oprava balkónů a dalších zámečnických prvků)“– mezi městem Březová a firmou TVT & LEV s.r.o, Chodov, Vítězná 625, 357 35. Předmětem dodatku je úprava/snížení ceny díla na 1.877.620,63,-,-Kč bez DPH.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

2g) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 2. 2022 „Prodloužení části chodníků v obci Rudolec na p.p.č. 1031/1, 1031/4, 36/1, 36/2 v k.ú. Rudolec u Březové“
Usnesení č. 330/22

RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Prodloužení části chodníků v obci Rudolec na p.p.č. 1031/1, 1031/4, 36/1, 36/2 v k.ú. Rudolec u Březové“, mezi městem Březová a dodavatelem akce společností Bauport s.r.o, Velenovského 3251/1, Praha 10, Záběhlice. Předmětem dodatku je změna ceny díla z 3.789.483,03,-Kč bez DPH na 3.925.748,03,-Kč bez DPH.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku smlouvy

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

2h) Ukončení smlouvy o nájmu – Systém Net-Line Sokolov
Usnesení č. 331/22

RM schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu č. 3/2012 ze dne 26.11.2012 – pronájem půdních prostor v čp.155, ul. Smetanova na Březové s firmou Systém Net-line Sokolov, a to k 31.12.2022.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

2i) Záměr pronájmu nebytových prostor
Usnesení č. 332/22

RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor (část půdy) v čp.230, nám. Míru, Březová, KN 2 LV 1 o velikosti cca 14 m2.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

V Březové dne 19.12.2022

Jednání ukončeno ve 16.30 hodin

Zapsal: Mgr. Michal Bedeč

 

Ověřili: Josef Brandl, Vladimír Hora

Schválili: Jaroslav Bělíček, Miroslav Bouda

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 23. 12. 2022 16:24