Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8
Rybářský ples Březová 2024
MDŽ v Rudolci
9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Turnaj ve sportovním karate
31

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Poskytování informací, příjem podání, formuláře

Poskytování informací, příjem podání, formuláře

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Městském úřadě v úředních dnech a hodinách:

  Pondělí 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
  Úterý 8:00 – 11:00 12:00 – 14:00
  Středa 8:00 – 11:00 12:00 – 16:00
  Čtvrtek 8:00 – 11:00 12:00 – 14:00
 2. Telefonické podání: +420 352 633 510
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu epodatelna@mu-brezova.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Městský úřad Březová, Nám. Míru 230, 356 01 Březová, okres Sokolov.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Městském úřadě v Nám. Míru 230, 356 01 Březová, okres Sokolov úředních dnech a hodinách:

Pondělí 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 11:00 12:00 – 14:00
Středa 8:00 – 11:00 12:00 – 16:00
Čtvrtek 8:00 – 11:00 12:00 – 14:00

Telefonické podání: 352 633 510
Poštou na adresu: Městský úřad Březová, Nám. Míru 230, 356 01 Březová, okres Sokolov
Elektronicky na e-mail: epodatelna@mu-brezova.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: uigbv4q
Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či města jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Městský úřad Březová, 356 01 Březová, okres Sokolov
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • městský úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že městský úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
Nahlížení do spisů dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zdarma zdarma 
Kopírování či tisk dokumentů jednostranné A4 černobílé do celkového počtu 3 ks  zdarma 
Kopírování či tisk dokumentů jednostranné A4 černobílé nad 3 ks  3 Kč / ks
Kopírování či tisk dokumentů oboustranné A4 černobílé  5 Kč / ks
Kopírování či tisk dokumentů jednostranné A3 černobílé  5 Kč / ks
Kopírování či tisk dokumentů oboustranné A3 černobílé  7 Kč / ks
Kopírování či tisk dokumentů jednostranné A4 barevné  15 Kč / ks
Kopírování či tisk dokumentů oboustranné A4 barevné  20 Kč / ks
Kopírování či tisk dokumentů jednostranné A3 barevné  20 Kč / ks
Kopírování či tisk dokumentů oboustranné A3 barevné  40 Kč / ks
Poštovné  dle platných poštovních tarifů, 20 Kč za balné
Náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací dle z. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (neúčtuje se, pokud je doba vyhledávání kratší než 1 hodinu)  200 Kč za každou započatou hodinu práce 
Náklady za ostatní materiál (např. obálky) a služby (např. telekomunikační poplatky apod.)  dle skutečné výše nákladů

Formuláře