Kamenické slavnosti

Kamenické slavnosti

Město Březová Vás zve v sobotu 21. července 2018 na Kamenické letní slavnosti POUŤ KE KAPLI SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY.

Program:
13:45 odjezd z MHD Březová na K. Břízu
14:00 procesí z K. Břízy na Kamenici
15:30 bohoslužba u kaple sv. Máří Magdalény za účasti faráře J. Majkova

17:00 dechový orchestr „Březováček“

19:00 skupina „SPEKTRUM“

21:00 skupina How-wada

Občerstvení zajištěno!!!

Z této akce budou pořizovány a následně zveřejňovány fotografie. 

4.7.2018