Děti z MŠ Komenského mají novou minitělocvičnu

Děti z MŠ Komenského mají novou minitělocvičnu

Ve čtvrtek 10.11.2011 byla v mateřské škole Komenského slavnostně otevřena minitělocvična, která je součástí projektu "Cvičení nás baví". Projekt byl podpořen Nadačním fondem Veolia- Minigranty 2011- částkou 20 000,-Kč. Byla pořízena lezecká stěna pro děti, skluzavka, žebřík, dopadová žíněnka, koš na basketbal, rovnovážná kladina, terapeutický koberec a mnoho dalších pomůcek ke cvičení. Neméně zajímavý byl doprovodný program, který nabízel další možnosti sportovního využití pro děti. Rodiče získali zajímavé informace o vitamínových produktech pro děti, zdravé výživě,očních vadách a zdravého cvičení. Více na http://www.mskomenskeho.estranky.cz/fotoalbum/-spolecne-akce-/2011-2012/otvirame-minitelocvicnu/

Rozloučení se školáky v MŠ Komenského

Rozloučení se školáky v MŠ Komenského

Letos Mateřská škola v ul. Komenského pojala trochu netradičně "Pasování školáků", které se uskutečnilo 21.6.2011 v hale Multifunkčního centra Březová. Součástí bylo krátké vystoupení, ve kterém se představily obě třídy se svým programem. A tak si v multifunkčním centru zatancovali Motýlkové a Rybičky připluly s námořníky a piráty. Záveřečné dekorování školáků bylo dojemnou tečkou za příjemným odpolednem. A protože kladné ohlasy z řad rodičů potěšili paní ředitelku MŠ, vypadá to, že tento způsob rozloučení se školáky se stane jejich další tradiční akcí.

Více na http://www.mskomenskeho.estranky.cz/fotoalbum/-spolecne-akce-/pasovani-skolaku/

Jitka Hornerová , ředitelka MŠ Komenského

 

Společenské organizace

TJ Olympie Březová
Předseda TJ: Pavel Peterka
Tel.: 604 877 142

FK Olympie Březová
Předseda FK: p. Petr Kortus, Hlavní 87, Březová
Tel: 728 310 128
e-mail:  fkolympie@gmail.com
web: http://www.fkolympie.wz.cz/

Sbor dobrovolných hasičů Březová
Velitel jednotky: Jaroslav Pudil, tel. 723 878 867
Telefon - hasičská zbrojnice: 352 661 315
e-mail: sdh.brezova@seznam.cz

 AMK Březová
Předseda: Miroslav Bouda
Mob. tel.: 724 180 833
e-mail: bouda@mu-brezova.cz
web: http://www.biketrial-brezova.cz/

Pionýrská skupina Březová
Kontakt: Martin Düringer, Jana Düringerová
Tel.: 721 085 229, 605 750 802
e-mail: pionyrbrezova@seznam.cz
web: http://brezova.pionyr.cz

Motokros Březová
Jaroslav Paulus
mob. tel.: 602 425 688

Svaz Chovatelů Kostelní Bříza
Předseda: Herbert Zens
Tel.: 352 699 128  

Český zahrádkářský svaz - ZO Březová
Předsedkyně: Magda Valečková
  e-mail: MagdaValeckova@seznam.cz
mob. tel.: 605243481

Základní kynologická organizace Březová
web: http://zko-brezova.blog.cz

Český červený kříž
Předsedkyně: Lucie Peroutková
mob. tel.: 774 814 198

Základní informace

Základní informace

Základní škola Březová, Komenského 232, 357 61 Březová

Ředitel školy:
Mgr. Jiří Daneš, telefon: +420 352 633 541

Zástupce ředitele školy:
Mgr. Jana Novotná, telefon: +420 352 633 542

Sekretariát školy:
Ilona Hynková, telefon: 352633540

e-mail: sekretzs@mu-brezova.cz

www: www.zs-brezova.cz