Prší, prší jen se leje, družina si u nás hraje !

Prší, prší jen se leje, družina si u nás hraje !

Když je venku psí počasí, přijdou si k nám, do městské knihovny, pohrát, poslechnout a něco přečíst děti z družiny.

Nekoktám, čtu!

Nekoktám, čtu!

Dne 4.2.2016 se v rámci projektu Nekoktám, čtu! konalo v loutkovém sále MFC Březová místní kolo této soutěže. Soutěžili žáci 4. a 5. ročníků, které nominovali jejich třídní učitelé, ve čtení neznámého textu. Vybraly jsme pro ně úryvek z knihy Marie Terezie od Veroniky Válkové. Porota byla tříčlenná, za veřejnost jsme oslovily paní Magdu Valečkovou a paní Jiřinu Beranovou a knihovnu zastupovala moje maličkost - Michaela Chvojková. Hodnotily jsme několik kritérií, jako např. plynulost, hlasitost, rychlost a intonaci. Všichni soutěžící zasluhují velkou pochvalu a uznání za odvahu. Všichni byli moc šikovní, ale vyhrát mohli jen tři z každého ročníku. Porota spravedlivě rozhodla takto:

IV. ročník:           1. místo               Alena Kutílková                               (krajské kolo)

                             2. místo               Hoffman Lukáš

                             3. místo               Eliška Kolářová

V. ročník              1. místo               Alexandra Chrástková   (krajské kolo)

                              2. místo               Marek Majnek

                              3. místo               Eliška Javůrková

Soutěžící:

IV. ročník            Eisenmann Anna, Nikodém Adam, Kolářová Eliška, Kutílková Alenka, Hrušková Marie, Hoffman Lukáš

 

V. ročník              Bláhová Sabina, Horáková Eliška, Javůrková Eliška, Pospíšilová Hanka, Fiala Marek, Majnek Marek, Vostrá Nikola, Chrástková Alexandra, Valachová Adéla

 

Výherci byli odměněny diplomem a drobností a  1. místa z každého ročníku se dne 19.2.2016 zúčastní krajského kola v Krajské knihovně v Karlových Varech.

Z řad školy nás kromě pedagogů přišli navštívit a poslechnout si žáky i paní zástupkyně a pan ředitel.

Dovolíme si říct, že akce byla velmi vydařená a už se těšíme na další ročník.

M+M MK Březová

Soutěž Regionální značka 2016

Soutěž Regionální značka 2016

Na území okresu Sokolov se mohou malí a střední podnikatelé zapojit do dvou zajímavých
aktivit, které marketingově podporují regionální podniky. Jedná se o certifikace značky
„Original product of Sokolovsko“ a soutež Tradiční výrobek roku.

Více informací viz příloha a na stránkách: www.sokolov-vychod.cz

Přečíst »25.1.2016 | Ostatní  

Štědrovečerní setkání u vánočního stromu

Štědrovečerní setkání u vánočního stromu

Tradiční Vánoční setkání březovských občanů v podvečer Štědrého dne se opětovně setkalo s velkou účastí. Je vidět, že tato tradice je již neodmyslitelně v podvědomí Březováků, kteří si každý rok v tento sváteční den najdou chvilku, společně se zaposlouchají do vánočních koled v podání sólistů dechového souboru Březováček a mnozí z nich využijí příležitost ochutnat tradiční medovinu či svařené víno.

Vánoční koncert ZUŠ byl křtem pro nový sál

Vánoční koncert ZUŠ byl křtem pro nový sál

Žáci ZUŠ Březová pod vedením pana Petra Majera uspořádali dne 22. prosince historicky první kulturní akci v nově zrekonstruovaném sále loutkového divadla v MFC Březová, kterou byl Vánoční koncert žáků ZUŠ. Příjemné sváteční prostředí umocnilo atmosféru velmi dobře komponovaného programu, ve kterém se představili žáci ZUŠ Březová od nejmenších až po ty „zasloužilé“. Repertoár se skládal především z různých vánočních nápěvů, koled a melodií a zcela zplněné hlediště často účinkující odměňovalo velkým potleskem. Akci zorganizoval i ozvučil učitel ZUŠ Petr Majer a my všem našim malým umělcům přejeme, ať se jim nadále ve studiu daří.

Posezení s dechovkou Březováček

Posezení s dechovkou Březováček

19. prosince se v nově zbudovaném malém multifunkčním sále v budově březovského kina uskutečnil další ročník tradičního vánočního setkání s dechovkou Březováček. Po přivítání přítomných starostou města se ujal další režie akce kapelník Březováčku pan Lubomír Boukal a po několika úvodních písních se malý taneční parket zaplnil účastníky. Nové prostory tak prošly další „zátěžovou zkouškou“, kdy v rámci akce byl též prověřen provoz přilehlého bufetu. Přítomní si pochvalovali organizační zajištění, připravené občerstvení a hlavně příjemné a čisté prostředí a do svých domovů se pak rozešli kolem 21. hodiny.

Posezení s DPS

Posezení s DPS

15. prosince se v klubovně Domu pro seniory uskutečnilo další tradiční setkání místních klientů se starostou města panem Miroslavem Boudou. Pečovatelky V. Soltészová a P. Horáková připravily občerstvení s krásně vyzdobeným vánočním stolem. Úvodem přítomným zahráli a zazpívali učitel ZUŠ pan Petr Majer s jedním ze svých žáků tradiční koledy. Posléze byly všem předány malé dárečky, které zajistila pracovnice MěÚ paní Lenka Fialová. Závěrem, pro zpestření celé akce, zahrálo přítomným amatérské hudební trio ve složení p. Maršík, starosta města M. Bouda a pečovatelka p. Soltészová a přítomní senioři si s chutí společně zazpívali známé melodie. Pochvalu tak zaslouží všichni ti, kteří se na přípravě zajištění akce podíleli.

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka

Na 5. prosince připravila kulturní komise města tradiční Mikulášskou nadílku. Již v pozdních odpoledních hodinách zaplnili prostory před radnicí rodiče se svými ratolestmi. Rodiče měli jako vždy možnost předem předat organizátorům svoji mikulášskou nadílku pro své ratolesti. Po společném průvodu za hasičárnou pak Mikuláš s andělem předávali tyto tolik očekávané sladké dárečky. Děti měly možnost zhlédnout pravé peklo a též klasický pekelný ohňostroj. Pro přítomné bylo zajištěno občerstvení. Tuto organizačně velmi náročnou akci zajistili členové kulturní komise ve spolupráci s našimi dobrovolnými hasiči a všem, kdo se na přípravách podíleli, patří obrovské poděkování. 

Nordic Walking výstup na kopec Homole

Nordic Walking výstup na kopec Homole

Trasa, kterou pro nás připravila kamarádka Eva, místní to znalkyně prostředí. 

Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva města Březová

Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva města Březová.

Rudolecká pálka

Rudolecká pálka

Občané Rudolce pod záštitou MÚ Březová pořádají 3. ročník turnaje ve stolním tenise neregistrovaných. Turnaj se uskuteční v sobotu 20. února 2016 od 10.00 hodin v Rudolecké stodole. Prezentace je 15 min před startem kategorie.

Kategorie mládež do 15-ti let (max. 8. přihlášek) – start v 10.00 hodin

Kategorie ženy (max. 10 přihlášek) – start v 11.00 hodin

Kategorie muži (max. 12 přihlášek) – start v 12.00 hodin

Herní systém bude zvolen podle počtu přihlášených. Přihlásit se můžete do 18. února 2016 - Jan Drenka, Rudolec 87, tel.: 606 812 969

Rybářský ples 2016

Rybářský ples 2016

Město Březová Vás zve dne 26. února 2016 na Rybářský ples do Multifunkčního centra. K tanci a poslechu zahraje dechová a taneční kapela STAROVARKA CHEB.   Jako host vystoupí tančení skupina MAJORETTES Kynšperk nad Ohří. Předprodej v místní trafice od 8. února 2016. Budeme se na Vás těšit od 20:00 hodin.

Přečíst »2.2.2016  

Setkání Harmonikářů

Setkání Harmonikářů

Město Březová vás zve na tradiční SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ, kde si společně s hosty zavzpomínáme na Olinku Homolkovou. Setkání se uskuteční 5. března 2016 od 17.00 hodin v Multifunkčním centru Březová. Předprodej vstupenek zahájíme 8. února 2016 v Infocentru Březová. Těšíme se na vás.  

Mezinárodní den žen

Mezinárodní den žen

Občané Rudolce ve spolupráci s kulturní komisí MÚ Březová pořádají v Rudolecké stodole MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN „aneb taneční zábava nejen pro seniory“, který se uskuteční v sobotu 12. března 2016 od 19.00 hodin. K tanci a poslechu hraje Březováček a DJ Kubrt. Každá žena obdrží kytičku. Občerstvení zajištěno obsluhou „Rudolecké hospůdky“. Místo si můžete zajistit u p. Janury, Rudolec 95, tel.: 602 658 877.

UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE BĚŽECKÝCH STOP V OKOLÍ BŘEZOVÉ, POZVÁNKA NA BĚŽKY

UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE BĚŽECKÝCH STOP V OKOLÍ BŘEZOVÉ, POZVÁNKA NA BĚŽKY

S první sněhovou nadílkou připravilo město Březová za přispění Karlovarského kraje a města Sokolova pro všechny milovníky běžek a zimní přírody možnost aktivního pohybu v krásném prostředí Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.

Přečíst »21.1.2016 | Ze sportu